Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

O projekcie

„Skonsolidowany Plan Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni.

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
 • zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich;
 • poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla studentów z Polski oraz cudzoziemców;
 • podniesienie kompetencji kadr oraz wsparcie zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego

poprzez wdrożenie Skonsolidowanego Planu Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w obszarach:

 • modułu programów kształcenia;
 • modułu podnoszenia kompetencji;
 • modułu programów stażowych;
 • modułu studiów doktoranckich;
 • modułu zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

 

Planowane efekty:

 • 30% odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia;
 • podniesienie kompetencji  studentów w ramach działań uczelni wspartych z EFS;
 • podniesienie kompetencji pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje merytoryczne i dydaktyczne;
 • unowocześnienie i dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na wszystkich stopniach prowadzonych studiów;
 • zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia w UPJPII;
 • podniesienie kompetencji zarządczych i administracyjnych pracowników uczelni, dzięki wsparciu z EFS;
 • podniesienie jakości kształcenia na studiach doktoranckich;
 • unowocześnienie infrastruktury informatycznej.

 

Wartość projektu: 6 960 118,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 751 194,81 zł

Okres realizacji projektu: 2018-09-01 - 2022-08-31

Biuro Programu:

Centrum Naukowo – Badawcze i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-002 Kraków

Kontakt:

tel. +48 519-323-348

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020