Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Komunikaty

NABÓR NA STYPENDIA STAŻOWE
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
KIERUNKU ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

 w ramach  programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-Z104/17-00.

 

W dniach 01.12 - 19.12.2019 r. został przeprowadzony nabór na stypendia stażowe studentów kierunku "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego. O stypendium ubiegało się pięciu studentów III roku studiów licencjackich, z czego trzech zostało zakwalifikowanych na podstawie średniej ocen zdobytych podczas studiów. O dalszych procedurach studenci zostali poinformowani drogą mailową przez Biuro Programu. 

 

Dokumenty do pobrania:

1) Formularz zgłoszeniowy 

2) Oświadczenie uczestnika programu 

3) Regulamin


WYDŁUŻONY NABÓR NA STYPENDIA STAŻOWE 
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 w ramach  programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-Z104/17-00.

 

O stypendium stażowe mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego na Uniwersytetcie Papieskim Jana Pawał II w Krakowie, specjalności: 

 • Turystyka Historyczna 
 • Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym
 • Kultury Azji. 

Folmurze zgłoszeniowe wraz z Oświadczeniami należy składać osobiście do Biura Programu SPR (pn - pt, w godz. 9:00 - 15:00, ul. Bernardyńska 3, p. 213, II piętro) do dnia 20.01.2020 r. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Dokumenty do pobrania:

1) Formularz zgłoszeniowy 

2) Oświadczenie uczestnika programu 

 


KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA
KADRY DYDAKTYCZNEJ

 

Zapraszamy do zapisów na II turę kursu z języka angielskiego dla kadry dydaktycznej.

 W celu zgłoszenia się na powyższy kurs zapraszamy na Spotkanie Organizacyjne kursu, które odbędzie się  w dniu 16.12.2019 o godz. 11.30 ulica Franciszkańska 1, pokój 014B – Pokój Lektorów.

 Szczegółowy termin realizacji kursu zostanie ustalony na spotkaniu z lektorem – Panią Bożeną Koczurek (lektor MSJO UPJPII), wstępnie planowane jest rozpoczęcie zajęć od stycznia 2020 r.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona: 10.

 UDZIAŁ W KURSIE JEST DLA PRACOWNIKÓW BEZPŁATNY!

Jeżeli potrzebują Państwo jakichkolwiek dodatkowych informacji, serdecznie proszę o kontakt.

 

Julia Głąb – koordynator ds. administracyjnych Programu SPR UPJPII

e-mail: spr@upjp2.edu.pl

tel. +48 (0)12 428 60 37 wew.  943

 


OGŁASZAMY NABÓR NA STYPENDIA STAŻOWE 
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 w ramach  programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-Z104/17-00.

 

O stypendium stażowe mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych II stopnia (lub jendolite magisterskie) na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego na Uniwersytetcie Papieskim Jana Pawał II w Krakowie, specjalności: 

 • Turystyka Historyczna 
 • Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym
 • Kultury Azji. 

Folmurze zgłoszeniowe wraz z Oświadczeniami należy składać osobiście do Biura Programu SPR (pn - pt, w godz. 9:00 - 15:00, ul. Bernardyńska 3, p. 213, II piętro) do dnia 13.12.2019 r. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Dokumenty do pobrania:

1) Formularz zgłoszeniowy 

2) Oświadczenie uczestnika programu 

 

 


Rozstrzygnięcie II edycji konkursu o przyznanie naukowego stypendium zadaniowego dla doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 

Dnia 03 grudnia 2019 r. decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej WHiDK została rozstrzygnięta II edycja konkursu o przyznanie naukowego stypendium zadaniowego dla doktorantów WHiDK.

 

Poniżej znajduję się lista zakwalifikowanych wniosków (wg numeru wniosku zgłoszeniowego):

LP Numer wniosku Liczba przyznanych punktów
1 SPR/Z4-S/02/02 44
2 SPR/Z4-S/02/03 34
3 SPR/Z4-S/02/04 27
4 SPR/Z4-S/02/05 30

 

Osoby, którym zostało przyznane naukowe stypendium zadaniowe otrzymają decyzję drogą mailową na indywidualne konta skrzynki pocztowej.

Zgodnie z Regulaminem doktoranci zobowiązani są dostarczyć Harmonogram zadań (załącznik nr 1a do Zarządzenia Rektora nr 8/2019) do Biura Programu SPR w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.

 

Jeżeli potrzebują Państwo jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.

Julia Głąb – koordynator ds. administracyjnych Programu SPR UPJPII

e-mail: spr@upjp2.edu.pl

tel. +48 (0)12 428 60 37 wew.  943

 


NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAUKOWEGO STYPENDIUM ZADANIOWEGO DLA DOKTORANTÓW
- II EDYCJA

 w ramach  programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-Z104/17-00.

 

HARMONOGRAM postepowania konkursowego:

II EDYCJA konkursu

Nabór wniosków: od 22.11.2019 do 29.11.2019 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych: do 06.12.2019 r.

Realizacja: od 16.12.2019 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście w Biurze Programu SPR (w godz: 9:00-15:00, ul. Bernardyńska 3, Kraków, pok.213).

Dokumenty do pobrania:

1). Regulamin

2). Wniosek

3). Formularz zgłoszeniowy

4). Oświadczenie Uczestnika Programu.

 

 


Rozstrzygnięcie I edycji konkursu o przyznanie naukowego stypendium zadaniowego dla doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego.

Dnia 6 maja 2019 r. decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej WHiDK została rozstrzygnięta I edycja konkursu o przyznanie naukowego stypendium zadaniowego dla doktorantów WHiDK.

Ze złożonych 10 wniosków, przyznano stypendium 6 osobom.

Poniżej znajduję się lista zakwalifikowanych wniosków (wg numeru wniosku zgłoszeniowego):

LP Numer wniosku Liczba przyznanych punktów
1 SPR/Z4-S/09 34
2 SPR/Z4-S/08 32
3 SPR/Z4-S/07 32
4 SPR/Z4-S/03 27
5 SPR/Z4-S/10 25
6 SPR/Z4-S/02 19

Osoby, którym zostało przyznane naukowe stypendium zadaniowe otrzymają decyzję drogą mailową na indywidualne konta skrzynki pocztowej.

Zgodnie z Regulaminem doktoranci zobowiązani są dostarczyć Harmonogram zadań (załącznik nr 1a do Zarządzenia Rektora nr 8/2019) do Biura Programu SPR w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.

 

Jeżeli potrzebują Państwo jakichkolwiek dodatkowych informacji, serdecznie proszę o kontakt.

Beata Wylaź – koordynator ds. administracyjnych Programu SPR UPJPII

e-mail: spr@upjp2.edu.pl

tel. +48 (0)12 428 60 37 wew.  943

tel.: 519-323-348


 

Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia listy doktorantów, którym przyznano naukowe stypendium zadaniowe

 

Uprzejmie informujemy, że lista zakwalifikowanych doktorantów, którym przyznano naukowe stypendium zadaniowe zostanie ogłoszona 6 maja 2019 r.

Za przesunięcie terminu ogłoszenia wyników bardzo przepraszamy.  

 


W ramach I cyklu Akademii Kompetencji Informatycznych zaplanowane są następujące zajęcia dla kadry dydaktycznej:

 1. „Budowa komponentów e-learningowych i osadzanie ich w platformie e-learningowej” (30 godzin dyd. w formie wykładów);
 2. „Zastosowanie kompetencji e-learningowych w projektach dydaktycznych” (30 godzin dyd. w formie ćwiczeń);
 3. Iindywidulane konsultacje dotyczące przygotowywanego projektu multimedialnego w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdego uczestnika.

 

Zajęcia poprowadzi ks. dr Sławomir Soczyński SDS.

 

Termin wykładów: 25-28.04.2019 r.

Termin ćwiczeń: zostanie ustalony do 10 maja 2019 r.

Termin konsultacji: do indywidualnego ustalenia.

 

W celu zgłoszenia się na zajęcia należy dostarczyć do 17 kwietnia 2019 r. do Biura Programu (ul. Bernardyńska 3, pokój 213) następujące dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy,
 2. Oświadczenie Uczestnika Programu,
 3. Zgodę przełożonego na udział w zajęciach.

 

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba miejsc ograniczona: 5.

 

Zakres tematyczny prowadzonych zajęć w ramach Akademii Kompetencji Informatycznych:

 • Aplikacje, narzędzia i programy w kształceniu nowoczesnych form wizualnych: aplikacje do tworzenia prezentacji, oprogramowanie do amatorskiego montażu filmów, smartfon i urządzenia mobilne – narzędzie dydaktyczne, komunikatory cyfrowe, narzędzia tworzenia wirtualnej rzeczywistości;
 • Aplikacje i programy w kształceniu form dźwiękowych i tekstowych: aplikacje do pracy z dźwiękiem, aplikacje do pracy z tekstem, blog w dydaktyce oprogramowanie do obróbki dźwięku, aplikacje do tworzenia tekstu internetowego.

 

 


  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAUKOWEGO STYPENDIUM ZADANIOWEGO DLA DOKTORANTÓW 

   w ramach  programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-Z104/17-00.

   

  HARMONOGRAM postepowania konkursowego:

  I EDYCJA konkursu

  Nabór wniosków: od 2.04.2019 do 10.04.2019 r.

  Ogłoszenie listy zakwalifikowanych: do 17.04.2019 r.

  Realizacja: od 2.05.2019 r.

   

  Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście w Biurze Programu SPR (w godz: 9:00-15:00, ul. Bernardyńska 3, Kraków, pok.213).

  Dokumenty do pobrania:

  1). Regulamin

  2). Wniosek

  3). Formularz zgłoszeniowy

  4). Oświadczenie Uczestnika Programu.

   

   

   

   

   

   

   

   


  KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  DLA

  KADRY DYDAKTYCZNEJ

   

  Zapraszamy do zapisów na kurs z języka angielskiego (wymiar: 108 h) dla kadry dydaktycznej.

   

  W celu zgłoszenia się na powyższy kurs należy wypełnić następujące dokumenty (przesłane również na służbowe adresy mailowe):

  1. Formularz zgłoszeniowy,
  2. Oświadczenie uczestnika projektu,
  3. Deklarację uczestnika projektu,
  4. Zgodę przełożonego na udział w kursie

   i dostarczyć je do 22 marca 2019 r. do Biura Programu, ulica Bernardyńska 3, pokój 213.

   

  Planowany termin realizacji kursu: 

  I tura od 1 kwietnia 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. 
  II tura (do ustalenia).

  Kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu:

  1)     w poniedziałki w godz. 15:00-16:30, ul. Bernardyńska 3, sala 205

  oraz

  2)     w środy w godz. 16:45-18:15,  ul. Bernardyńska 3, sala 210.

  Kurs poprowadzi lektor MSJO UPJPII.

   

  O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

  Liczba miejsc ograniczona: 10.

   

  UDZIAŁ W KURSIE JEST DLA PRACOWNIKÓW BEZPŁATNY!

  Jeżeli potrzebują Państwo jakichkolwiek dodatkowych informacji, serdecznie proszę o kontakt.

   

  Beata Wylaź – koordynator ds. administracyjnych Programu SPR UPJPII

  e-mail: spr@upjp2.edu.pl

  tel. +48 (0)12 428 60 37 wew.  943

  tel.: 519-323-348

   

   


   Szanowni Państwo,

  przekazujemy do wglądu Zarządzenie nr 71/2018 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie realizacji Programu pt. „Skonsolidowany Pan Rozwoju UPJPII”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00 wraz z załącznikiem.

   

  Zarządzenie nr 71-2018

  Zarządzenie nr 71-2018- załącznik

   


  WYDŁUŻONY NABÓR NA SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I ADMINISTRACYJNEJ

   

  Uprzejmie informujemy, iż do 12.10.2018 roku zostały wydłużone zapisy na następujące szkolenia:

  1. „Obsługa klienta w zakresie obsługi studenta i doktoranta. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni wyższej”. 

        Czas trwania: 8 h dyd.*

        Termin realizacji: od października do grudnia 2018 roku

   

  1. „Podstawy prawa administracyjnego - stosowanie przepisów kodeksu  postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich".

        Czas trwania: 16 h dyd.*

        Termin realizacji: od października do grudnia 2018 roku

   

  1. „Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych”.

        Czas trwania: 16 h dyd.*

        Termin realizacji: od października do grudnia 2018 roku

   

  1.  
  1. „Szkolenia z grafiki komputerowej – moduł podstawowy”

       Czas trwania: 9 h dyd.*

       Termin realizacji: od października do grudnia 2018 roku

   

  1. „Szkolenia z grafiki komputerowej – moduł zaawansowany” - kontynuacja modułu podstawowego

        Czas trwania: 9 h dyd.*

        Termin realizacji: od styczenia do marca 2019 roku

  *1 h dyd. = 45 min

  Dokładny termin i miejsce rozpoczęcia szkoleń zostaną udostępnione na stronie internetowej SPR UPJPII nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia.

   

  Zapisy na szkolenia odbywają się drogą mailową: spr@upjp2.edu.pl bądź osobiście w Biurze Programu SPR UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3, pokój 213.

   

  Pracownicy kadry zarządzającej i administracyjnej, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu/szkoleniach, powinni zapoznać się z regulaminem kursów/szkoleń dla administracji i kadry zarządzającej.

  Pracownicy administracji, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu/szkoleniach, powinni otrzymać zgodę przełożonego na uczestnictwo (załącznik nr 1 do regulaminu), a także deklarację uczestnika programu (załącznik 2 i 3 do regulaminu).

   

  O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.


  KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I ADMINISTRACYJNEJ

   

  W dniach od 4 do 12 października 2018 roku przyjmowane będą zgłoszenia na kurs języka angielskiego dla kadry zarządzającej i administracyjnej.

  Kurs angielskiego z native speakerem dla kadry zarządzającej i administracyjnej na poziomie B1/B2 odbywać się będzie w okresie od października do grudnia 2018 roku z możliwością kontynuacji w roku 2019. Zajęcia prowadzone będą w blokach dwugodzinnych we wtorki i czwartki po godz. 15:00 w budynku UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3 bądź Franciszkańskiej 1.

   

  Dokładny termin i miejsce rozpoczęcia kursu zostaną udostępnione na stronie internetowej SPR UPJPII nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

   

  Zapisy na kurs odbywają się drogą mailową: spr@upjp2.edu.pl bądź osobiście w Biurze Programu SPR UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3, pokój 213.

   

  Pracownicy kadry zarządzającej i administracyjnej, którzy chcą wziąć udział w kursie, powinni zapoznać się z regulaminem kursów/szkoleń dla administracji i kadry zarządzającej.

  Pracownicy administracji, którzy chcą wziąć udział w kursie, powinni otrzymać zgodę przełożonego na uczestnictwo (załącznik nr 1 do regulaminu), a także deklarację uczestnika programu (załącznik 2 i 3 do regulaminu).

   

   

  O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona (15 - 20 miejsc).


   

  SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I ADMINISTRACYJNEJ UPJPII W KRAKOWIE

   

  W dniach od 26 września do 3 października 2018 roku odbędą się zapisy na szkolenia podnoszące kompetencje dla kadry zarządzającej i administracyjnej. Początek zajęć w październiku 2018 roku.

   

  W latach 2018/2019 dla pracowników administracji Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbędą się finansowane z programu SPR UPJPII następujące szkolenia podnoszące kompetencje:

  1. „Obsługa klienta w zakresie obsługi studenta i doktoranta. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni wyższej”.
  1. Czas trwania: 8 h dyd.*
  2. Termin realizacji: od października do grudnia 2018 roku
  1. „Podstawy prawa administracyjnego - stosowanie przepisów kodeksu  postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich".
  1. Czas trwania: 16 h dyd.*
  2. Termin realizacji: od października do grudnia 2018 roku
  1. „Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych”.
  1. Czas trwania: 16 h dyd.*
  2. Termin realizacji: od października do grudnia 2018 roku
  1. „Szkolenia z grafiki komputerowej – moduł podstawowy i zaawansowany”
  1. Czas trwania: 16 h dyd.*
  2. Termin realizacji:
  • I grupa – od października do grudnia 2018 roku
  • II grupa – od  października do grudnia 2019 roku

  Termin zapisów:

  • 26 września – 3 października 2018 r.

   

  Miejsce szkoleń

  • na terenie obiektów UPJPII w Krakowie

   

  Zapisy odbywają się drogą mailową: spr@upjp2.edu.pl bądź osobiście w Biurze Programu SPR UPJPII (Kraków, ul. Bernardyńska 3, pokój 213)

   

  DOKŁADNY TERMINY SZKOLEŃ UDOSTĘPNIMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SPR UPJPII.

   

  Pracownicy administracji i kadry zarządzającej, którzy chcą wziąć udział w szkoleniach organizowanych w programie SPR UPJPII, powinni zapoznać się z regulaminem kursów/szkoleń dla administracji i kadry zarządzającej.

   

  Pracownicy administracji, którzy chcą wziąć udział w kursie, powinni otrzymać zgodę przełożonego na uczestnictwo (załącznik nr 1 do regulaminu), a także deklarację uczestnika programu (załącznik 2 i 3 do regulaminu).

   

   

   

   

   


  OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PODMIOTÓW PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ

   

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna realizację projektu „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII”.

  Zapraszamy do współpracy podmioty (oddziały IPN, domy opieki/pomocy społecznej, biura turystyczne/podróży), które przyjmą na staż studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

   

  ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do współpracy pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż studentów kierunków:

  1. Wydział Nauk Społecznych: Praca socjalna i nauki o rodzinie.
  2. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego: Turystyka Historyczna, Archiwistyka i  zarządzanie dokumentacją.

   

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zapewnia wynagrodzenie opiekuna stażysty w formie refundacji dodatku.

  Projekt rozpoczyna się  1 października 2018.

  Koszty związane z ubezpieczeniem stażystów pokrywane będą z funduszy projektu. Zgłoszenia proszę kierować na adres: spr@upjp2.edu.pl


   

   

  Komunikat o Politykach Horyzontalnych

   

  Polityki horyzontalne to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem funduszy europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonym rozwojem, równością szans oraz społeczeństwem informacyjnym.

  Czego dotyczą poszczególne z nich i jaki mają wpływ na realizowane przez beneficjentów przedsięwzięcia?

  Zrównoważony rozwój

  Unia Europejska stara się dbać o to, by rozwój gospodarczy Europy nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie należy kierować się jedynie zaspokajaniem własnych potrzeb, ale też brać pod uwagę przyszłe pokolenia i stan otaczającego środowiska. Polityka zrównoważonego rozwoju UE skupia się m.in. na następujących elementach:

  •    budowaniu bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny;

  •    ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów;

  •    tworzeniu i upowszechnianiu nowych, przyjaznych dla środowiska technologii;

  •    poprawianiu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w odniesieniu do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

  •    pomaganiu konsumentom w podejmowaniu świadomych wyborów.

   

  Równość szans

  Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być również zgodne z polityką równości szans. Należy więc zadbać, aby na każdym etapie wdrażania danego projektu zapewnić równe traktowanie kobiet i mężczyzn, jak również nie dopuścić do dyskryminacji ze względu na inne niż płeć czynniki, m.in.: wiek, poglądy, pochodzenie, religia czy zdolności fizyczne. Oznacza to, że w projekcie – czy to „twardym” czy „miękkim” – nie można stosować żadnych dodatkowych kryteriów dyskryminacyjnych. W kontekście tej polityki bada się także, czy projekt wykazuje na nią pozytywny, negatywny czy też neutralny wpływ. W uzasadnieniu swojego wyboru należy przedstawić, w jaki sposób projektodawca zapewni równe traktowanie kobiet i mężczyzn, na przykład w dostępie do edukacji, rynku pracy, godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

   

  Społeczeństwo informacyjne

  Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego polega na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Przykładem projektu, który pozytywnie wpływa na tę politykę, może być szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii czy specjalistycznych oprogramowań. Nie można jednak określić, że projekt wykazuje pozytywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego, gdy jedynym elementem jest na przykład zapisanie się na szkolenie drogą internetową.

   

  Polityki horyzontalne nie są w projektach celem samym w sobie. Stanowić mają wartość dodaną do realizowanego przez projektodawcę przedsięwzięcia. Wykazanie pozytywnego wpływu skutkuje przyznaniem wnioskowi dodatkowych punktów. Jeśli chodzi o projekty konkursowe, konkurencja z reguły jest bardzo duża. Co więcej, ze względu na swój przedmiot projekty często są bardzo do siebie podobne. Wpływ danego przedsięwzięcia na polityki horyzontalne może więc okazać się decydującą kwestią. Z tego też względu, już na etapie planowania warto pomyśleć, w jaki sposób może ono realizować politykę zrównoważonego rozwoju, równości szans czy społeczeństwa informacyjnego i zadbać, aby – na ile to możliwe – przyjąć rozwiązania sprzyjające celom tychże polityk. Jednocześnie, należy powstrzymywać się od sztucznego, na siłę wprowadzanego elementu pozytywnego wpływu na polityki horyzontalne, który de facto nie ma z nimi nic do czynienia. Przy ocenie wniosku, nie zostanie to z pewnością odebrane jako element zasługujący na dodatkową punktację.

   

  źródło: uniaeuropejska.org

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020