Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Strefa pracownika dydaktycznego

Szanowni Państwo!

Informujemy, że ruszają zapisy na kurs języka angielskiego dla kadry dydaktycznej (w wymiarze 108h) .

 

W celu zgłoszenia się na powyższy kurs należy wypełnić następujące dokumenty (przesłane również na służbowe adresy mailowe):

 1. Formularz zgłoszeniowy,
 2. Oświadczenie uczestnika projektu,
 3. Deklarację uczestnika projektu,
 4. Zgodę przełożonego na udział w kursie

 i dostarczyć je do 22 marca 2019 r. do Biura Programu, ulica Bernardyńska 3, pokój 213.

 

Planowany termin realizacji kursu: 

I tura od 1 kwietnia 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. 
II tura (do ustalenia).

Kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu:

1)     w poniedziałki w godz. 15:00-16:30, ul. Bernardyńska 3, sala 205

oraz

2)     w środy w godz. 16:45-18:15,  ul. Bernardyńska 3, sala 210.

Kurs poprowadzi lektor MSJO UPJPII.

 

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona: 10.

 

UDZIAŁ W KURSIE JEST DLA PRACOWNIKÓW BEZPŁATNY!

Jeżeli potrzebują Państwo jakichkolwiek dodatkowych informacji, serdecznie proszę o kontakt.

 

Beata Wylaź – koordynator ds. administracyjnych Programu SPR UPJPII

e-mail: spr@upjp2.edu.pl

tel. +48 (0)12 428 60 37 wew.  943

tel.: 519-323-348

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

RODZAJ WSPARCIA

DATY I ADRESY

DODATKOWE INFORMACJE

ETAP REKRUTACJI

(informowanie o Programie SPR i kwalifikacja uczestników)

Biuro Programu SPR, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

15.03.2019r. – 22.03.2019 r.

 

Proces rekrutacji:

 1. Informowanie kandydatów poprzez wewnętrzną sieć komputerową, biuletyn dla pracowników oraz stronę internetową.
 2. Informowanie kandydatów bezpośrednio poprzez dodatkowe spotkania informacyjne.
 3. Gromadzenie zgłoszeń kandydatów, kompletowanie dokumentacji, przeprowadzenie pretestów.
 4. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń na podstawie deklaracji uczestników i zgody przełożonych.

ETAP REALIZACJI

(przeprowadzenie kursu językowego dla kadry zarządzającej i administracyjnej)

I tura od 1 kwietnia 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. 
II tura (do ustalenia).

Kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu:

1)     w poniedziałki w godz. 15:00-16:30, ul. Bernardyńska 3, sala 205

oraz

2)     w środy w godz. 16:45-18:15,  ul. Bernardyńska 3, sala 210.

Kurs poprowadzi lektor MSJO UPJPII.

 

Proces realizacji:

 1. Podniesienie kompetencji językowych kadry dydaktycznej – w związku z prowadzeniem zajęć dla studentów obcojęzycznych -poprzez udział w kursie językowym prowadzonym przez lektora MSJO UPJPII.
 2. Poprawa i wzrost płynności w posługiwaniu się językiem tak, aby nie stanowił on bariery w prowadzeniu zajęć ze studentami obcojęzycznymi.
 3. Podniesienie umiejętności prezentacyjnych w celu efektywnego prowadzenia zajęć i przekazywania treści dydaktycznych.
 4. Rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o dostosowaną do uczestników metodykę i tematykę spotkań.
 5. Monitorowanie jakości i przebiegu kursu językowego oraz poziomu satysfakcji jego uczestników.
 6. Motywowanie uczestników Programu SPR do uczestnictwa w prowadzonych zajęciach.

ETAP WERYFIKACJI

(ocena efektywności)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

 

 

Proces weryfikacji:

 1. ETAP I - Zakres – zdefiniowanie jakościowe kompetencji, która będzie poddana ocenie tj. przeprowadzenie pretestów oceniających umiejętność płynnej komunikacji w języku obcym w związku z obsługą projektów międzynarodowych i studentów obcojęzycznych.
 2. ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie efektów uczenia, które osiągną uczestnicy po zakończeniu udzielanego wsparcia.
 3. ETAP III - Ocena- przeprowadzenie rozmowy oceniającej oraz posttestów weryfikujących opanowanie kompetencji językowych umożliwiających płynną komunikację w sytuacjach zawodowych.
 4. ETAP IV – Porównanie- przeprowadzenie porównania pretestów z posttestami, weryfikacja nabytych kompetencji językowych i ocena satysfakcji uczestników.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć metodą tutoringu odbędzie się w terminach

od 4 do 7 marca oraz od 11 do 14 marca br. i będzie realizowanie przez Collegium Wratislaviense.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały  dydaktyczne, certyfikaty oraz zaświadczenia na formularzu MEN.

Przewidziana jest również przerwa kawowa i obiadowa.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w budynku administracyjno-dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 – w Lektorium lub sali 217 (szczegóły w tabeli poniżej – sekcja daty i adresy – ETAP REALIZACJI)

 

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

RODZAJ WSPARCIA

DATY I ADRESY

DODATKOWE INFORMACJE

ETAP REKRUTACJI

(informowanie o szkoleniu i rekrutacja uczestników)

Biuro Programu SPR, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

 

 

Proces rekrutacji:

 1. Informowanie kandydatów poprzez wewnętrzną sieć komputerową, biuletyn dla pracowników oraz stronę internetową.
 2. Informowanie kandydatów bezpośrednio.
 3. Gromadzenie zgłoszeń kandydatów, kompletowanie dokumentacji, przeprowadzenie pretestów.

ETAP REALIZACJI

(przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć metodą Tutoringu)

Terminy szkolenia: od 4 do 7 i od 11 do 14 marca 2019 r.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069

Lektorium w godz. 9.00-16.00

UWAGA!

Wyjątkowo w dwa poniedziałki tj. 4 i 11 marca 2019 r szkolenie odbędzie się w sali 217 w godz. 11.00-18.00

 

 

Proces realizacji:

 1. Przygotowanie tutorów oraz promotorów doktorantów do efektywnej pracy ze studentami
 2. Przygotowanie uczestników szkolenia do opracowania wizji i wdrożenia systemowego tutoringu na uczelni.
 3. Przeszkolenie uczestników w zakresie edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu.
 4. Prezentacja narzędzi pomocnych w pracy metodą tutoringu m.in. eseju tutorskiego, case study.
 5. Omówienie zagadnień związanych z budowaniem motywacji i realizacją indywidualnych projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu metod coachingowych oraz tutorskich.
 6. Omówienie trudności występujących w pracy tutorskiej
 7.  Monitorowanie jakości i przebiegu szkolenia  oraz poziomu satysfakcji jego uczestników.
 8. Motywowanie uczestników Programu SPR do wykorzystywania nabytych umiejętności

 

 

ETAP WERYFIKACJI

(ocena efektywności)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków i/lub Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, 31-069 Kraków

 

Dokładne daty i godziny spotkań zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami.

Proces weryfikacji:

 1. ETAP I - Zakres – zdefiniowanie jakościowe kompetencji, która będzie poddana ocenie tj. przeprowadzenie pretestów oceniających wiedzę na temat metody tutoringu.
 2. ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie efektów szkolenia, które osiągną uczestnicy po zakończeniu udzielanego wsparcia.
 3. ETAP III - Ocena- przeprowadzenie rozmowy oceniającej oraz posttestów weryfikujących opanowanie kompetencji w zakresie metody tutoringu
 4. ETAP IV – Porównanie- przeprowadzenie porównania pretestów z posttestami, weryfikacja nabytych kompetencji metodycznych.

Szanowni Państwo!

Ruszyły krajowe i zagraniczne staże realizowane w ramach zadania 5. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej projektu „Skonsolidowany Program Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”.

W bieżącym roku zostaną zrealizowane dwutygodniowe staże dedykowane pracownikom dydaktycznym. Na IV kwartał 2018 roku zaplanowano 2 staże krajowe i 3 zagraniczne.

Koszty pobytu w goszczących ośrodkach akademickich zostaną sfinansowane z budżetu SPR.

Serdecznie zapraszamy do składania zgłoszeń.

Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty:

Wniosek

Zaproszenie

Program stażu dydaktycznego

Opinia do wniosku

Zgoda na przyjęcie nauczyciela akademickiego na staż

Oświadczenie uczestnika Programu SPR

 

Zgłoszenia odbywają się drogą mailową: spr@upjp2.edu.pl bądź osobiście w Biurze Programu SPR UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3, pokój 213.

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Programu:

Centrum Naukowo – Badawcze i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-002 Kraków

Beata Wylaź

tel. +48 519-323-348

 

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

RODZAJ WSPARCIA

DATY I ADRESY

DODATKOWE INFORMACJE

ETAP REKRUTACJI

(informowanie o Programie SPR i kwalifikacja uczestników)

Biuro Programu SPR, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

IV kwartał 2018 roku

 

Proces rekrutacji:

 1. Informowanie kandydatów poprzez wewnętrzną sieć komputerową, biuletyn dla pracowników oraz stronę internetową.
 2. Informowanie kandydatów bezpośrednio poprzez dodatkowe spotkania informacyjne.
 3. Gromadzenie zgłoszeń kandydatów, tworzenie listy chętnych, kompletowanie dokumentacji.
 4. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń na podstawie formularzy zgłoszeniowych uczestników i zgody przełożonych.

ETAP REALIZACJI

(udział w krajowych i zagranicznych stażach dydaktycznych)

Wykaz ośrodków akademickich realizujących staże dla pracowników dydaktycznych

STAŻE ZAGRANICZNE:

Faculcy of Child and Adult Education of the University of Debrecen, Węgry

University College Cork, Irlandia

Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie

Brandenburgishe Technische Universitt CottbusSenftenberg, Niemcy

Berner Fachshochschule, Berno, Szwajcaria

Departament of Psychiatry, Oxford University, Wielka Brytania (1 osoba)

Oxford University, Centre for Socio-Legal Studies, Wielka Brytania (1 osoba)

STAŻE KRAJOWE:

Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Uniwersytet Adama Mickiewicza W Poznaniu

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

IV kwartał 2018 roku

 

Proces realizacji:

 1. Podniesienie kompetencji pracowników dydaktycznych.
 2. Zwiększenie znajomości i umiejętności wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych np. learning-by-doing, design-thinking, metoda gier, tutoring, pracy projektowej, metody aktywizujące, które pozwolą prowadzącym na uruchomienie wśród słuchaczy emocjonalnego uczestnictwa w zajęciach.
 3. Poprawa skuteczności edukacyjnej z jednoczesnym doskonaleniem technik samokształcenia i efektywnej samooceny własnego trybu postępowania.
 4. Przygotowanie do implementacji efektywnych rozwiązań dydaktycznych stosowanych w uznanych ośrodkach naukowo-badawczych

ETAP WERYFIKACJI

(ocena efektywności)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-069 Kraków

 

Proces weryfikacji:

Weryfikacja nabytych kompetencji oraz sposobu ich wdrażania, a w efekcie poprawy poziomu procesu dydaktycznego będzie oceniana przez Uczelniany Zespół ds. Kształcenia


Szanowni Państwo!

Ruszają kursy językowe dedykowane pracownikom dydaktycznym realizowane w ramach projektu „Skonsolidowany Program Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”.

 

Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych* do wzięcia udziału w grupowych kursach języka angielskiego. Kursy poświęcone będą doskonaleniu umiejętności swobodnego prowadzenia zajęć w języku obcym oraz komunikacji ze studentami cudzoziemcami. Poziomy grup zostaną ustalone na podstawie pretestów.

*Do programu mogą zgłaszać się zarówno pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak i pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych, podpisanych na okres nie krótszy niż czas trwania projektu.

 

Kursy odbywać się będą w okresie od listopada do grudnia 2018 roku z możliwością kontynuacji w roku 2019. Terminy do uzgodnienia.

 

Zapisy na kurs odbywają się drogą mailową: spr@upjp2.edu.pl bądź osobiście w Biurze Programu SPR UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3, pokój 213. Termin składania zgłoszeń mija 25.11.2018 r.

 Pracownicy, którzy chcą wziąć udział w kursie, powinni otrzymać zgodę przełożonego na uczestnictwo (załącznik nr 1 do regulaminu), a także złożyć deklarację uczestnika programu (załącznik 2 i 3 do regulaminu).

 

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Programu:

Centrum Naukowo – Badawcze i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-002 Kraków

Beata Wylaź

tel. +48 519-323-348

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

RODZAJ WSPARCIA

DATY I ADRESY

DODATKOWE INFORMACJE

ETAP REKRUTACJI

(informowanie o Programie SPR i kwalifikacja uczestników)

Biuro Programu SPR, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

 

Dokładne daty i godziny spotkań zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami.

Proces rekrutacji:

 1. Informowanie kandydatów poprzez wewnętrzną sieć komputerową, biuletyn dla pracowników oraz stronę internetową.
 2. Informowanie kandydatów bezpośrednio poprzez dodatkowe spotkania informacyjne.
 3. Gromadzenie zgłoszeń kandydatów, tworzenie listy chętnych, kompletowanie dokumentacji.
 4. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń na podstawie deklaracji uczestników i zgody przełożonych.

ETAP REALIZACJI

(przeprowadzenie grupowych kursów językowych dla pracowników dydaktycznych)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków i/lub Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, 31-069 Kraków

 

Dokładne daty i godziny spotkań zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami.

Proces realizacji:

 1. Podniesienie kompetencji językowych pracowników dydaktycznych.
 2. Rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o dostosowaną do uczestników metodykę i tematykę spotkań.
 3. Poprawa skuteczności edukacyjnej z jednoczesnym doskonaleniem technik samokształcenia i efektywnej samooceny własnego trybu postępowania.
 4. Monitorowanie jakości i przebiegu kursu językowego oraz poziomu satysfakcji jego uczestników.
 5. Motywowanie uczestników Programu SPR do uczestnictwa w prowadzonych zajęciach.

ETAP WERYFIKACJI

(ocena efektywności)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków i/lub Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, 31-069 Kraków

 

Dokładne daty i godziny spotkań zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami.

Proces weryfikacji:

 1. ETAP I - Zakres – zdefiniowanie jakościowe kompetencji, która będzie poddana ocenie tj. przeprowadzenie pretestów oceniających umiejętność płynnej komunikacji w związku z prowadzeniem zajęć dla studentów obcojęzycznych. Określenie indywidualnych preferencji uczestników kursów.
 2. ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie efektów uczenia, które osiągną uczestnicy po zakończeniu udzielanego wsparcia.
 3. ETAP III - Ocena- przeprowadzenie rozmowy oceniającej oraz posttestów weryfikujących opanowanie kompetencji językowych umożliwiających płynną komunikację ze studentami i zwiększenie skuteczności edukacyjnej.
 4. ETAP IV – Porównanie- przeprowadzenie porównania pretestów z posttestami, weryfikacja nabytych kompetencji językowych i ocena satysfakcji uczestników.

Szanowni Państwo!

Ruszają kursy językowe dedykowane pracownikom dydaktycznym Wydziału Prawa Kanonicznego realizowane w ramach projektu „Skonsolidowany Program Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”.

 

Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych* do wzięcia udziału w indywidualnych kursach języka angielskiego i włoskiego prowadzonych przez native speakerów.

Kursy poświęcone będą doskonaleniu umiejętności swobodnego prowadzenia zajęć w języku obcym oraz komunikacji ze studentami cudzoziemcami.

 

*Do programu mogą zgłaszać się zarówno pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak i pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych, podpisanych na okres nie krótszy niż czas trwania projektu.

 

Kursy odbywać się będą w okresie od listopada do grudnia 2018 roku (9 godzin dydaktycznych) z możliwością kontynuacji w roku 2019. Terminy do uzgodnienia.

 

Zapisy na kurs odbywają się drogą mailową: spr@upjp2.edu.pl bądź osobiście w Biurze Programu SPR UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3, pokój 213. Termin składania zgłoszeń mija 25.11.2018 r.

 Pracownicy, którzy chcą wziąć udział w kursie, powinni otrzymać zgodę przełożonego na uczestnictwo (załącznik nr 1 do regulaminu), a także złożyć deklarację uczestnika programu (załącznik 2 i 3 do regulaminu).

 

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Programu:

Centrum Naukowo – Badawcze i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-002 Kraków

Beata Wylaź

tel. +48 519-323-348

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

RODZAJ WSPARCIA

DATY I ADRESY

DODATKOWE INFORMACJE

ETAP REKRUTACJI

(informowanie o Programie SPR i kwalifikacja uczestników)

Biuro Programu SPR, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

 

Dokładne daty i godziny spotkań zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami.

Proces rekrutacji:

 1. Informowanie kandydatów poprzez wewnętrzną sieć komputerową, biuletyn dla pracowników oraz stronę internetową.
 2. Informowanie kandydatów bezpośrednio poprzez dodatkowe spotkania informacyjne.
 3. Gromadzenie zgłoszeń kandydatów, tworzenie listy chętnych, kompletowanie dokumentacji.
 4. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń na podstawie deklaracji uczestników i zgody przełożonych.

ETAP REALIZACJI

(przeprowadzenie indywidualnych kursów językowych dla pracowników dydaktycznych Wydziału Prawa Kanonicznego)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków i/lub Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, 31-069 Kraków

 

Dokładne daty i godziny spotkań zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami.

Proces realizacji:

 1. Podniesienie kompetencji językowych pracowników dydaktycznych Wydziału Prawa Kanonicznego.
 2. Rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o dostosowaną do uczestników metodykę i tematykę spotkań.
 3. Zwiększenie znajomości i umiejętności wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych np. learning-by-doing, design-thinking, metoda gier, tutoring, pracy projektowej, metody aktywizujące, które pozwolą prowadzącym na uruchomienie wśród słuchaczy emocjonalnego uczestnictwa w zajęciach.
 4. Poprawa skuteczności edukacyjnej z jednoczesnym doskonaleniem technik samokształcenia i efektywnej samooceny własnego trybu postępowania.
 5. Monitorowanie jakości i przebiegu kursu językowego oraz poziomu satysfakcji jego uczestników.
 6. Motywowanie uczestników Programu SPR do uczestnictwa w prowadzonych zajęciach.

ETAP WERYFIKACJI

(ocena efektywności)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków i/lub Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, 31-069 Kraków

 

Dokładne daty i godziny spotkań zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami.

Proces weryfikacji:

 1. ETAP I - Zakres – zdefiniowanie jakościowe kompetencji, która będzie poddana ocenie tj. przeprowadzenie pretestów oceniających umiejętność płynnej komunikacji w związku z prowadzeniem zajęć dla studentów obcojęzycznych. Określenie indywidualnych preferencji uczestników kursów dotyczących stosowanych metod pracy oraz potrzeb zdobycia narzędzi językowych, które pomogą rozwinąć dane metody.
 2. ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie efektów uczenia, które osiągną uczestnicy po zakończeniu udzielanego wsparcia. Ustalenie z prowadzącymi kursy zakresu materiału i celów, które osiągną uczestnicy po zakończeniu udziału w programie.
 3. ETAP III - Ocena- przeprowadzenie rozmowy oceniającej oraz posttestów weryfikujących opanowanie kompetencji językowych umożliwiających płynną komunikację ze studentami i zwiększenie skuteczności edukacyjnej.
 4. ETAP IV – Porównanie- przeprowadzenie porównania pretestów z posttestami, weryfikacja nabytych kompetencji językowych i ocena satysfakcji uczestników.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni UPJPII mogą stać się beneficjentami programu poprzez uczestnictwo w poniższych zadaniach

Zadanie 5 - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej

Celem zadania jest poprawa jakości kształcenia poprzez podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry naukowo-dydaktycznej. Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • staże dydaktyczne zagraniczne;
 • staże dydaktyczne krajowe;
 • zajęcia językowe (j. angielski i włoski) w grupach na różnym poziomie zaawansowania, prowadzone przez polskich lektorów i native speakerów;
 • indywidualne zajęcia językowe (j. angielski i włoski) na różnym poziomie zaawansowania, prowadzone przez polskich lektorów i native speakerów;
 • „Akademia Innowacyjności w dydaktyce” - zajęcia warsztatowe dla kadry dydaktycznej na temat metod kształcenia form wizualnych i treści medioznawczych z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia i prezentacji multimediów;
 • „Akademia Kompetencji Informatycznych” - zajęcia warsztatowe dla kadry dydaktycznej prezentujące aplikacje, narzędzia i programy w kształceniu nowoczesnych form wizualnych;
 • szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć metodą tutoringu

Działania realizowane w ramach zadania umożliwią poprawę i wzrost płynności posługiwania się j. angielskim w relacji prowadzący zajęcia - studenci, aby język nie stanowił bariery do swobodnego prowadzenia zajęć anglojęzycznych oraz komunikacji z studentami cudzoziemcami. Działania mają na celu zwiększenie znajomości i umiejętności wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych np. learning-by-doing, design-thinking, metoda gier, tutoring, pracy projektowej, metody aktywizujące, które pozwalają prowadzącym na uruchomienie wśród słuchaczy emocjonalnego uczestnictwa w zajęciach przez co poprawia skuteczność edukacyjną z jednoczesnym doskonaleniem technik samokształcenia i efektywnej samooceny własnego trybu postępowania. Działania umożliwią podniesienie umiejętności prezentacyjnych w celu efektywnego prowadzenia zajęć i przekazywania treści dydaktycznych, wykorzystania nowych technologii w prowadzeniu procesu dydaktycznego Implementację efektywnych rozwiązań dydaktycznych stosowanych w uznanych ośrodkach naukowo-badawczych poprzez udział w stażach dydaktycznych. Działania w ramach zadania ulepszą prowadzony proces dydaktyczny i wpłyną na lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020