Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Strefa pracownika administracji

 
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Szkolenie pt. „Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych” 

 

dla kadry zarządzającej i adminstracyjnej odbędzie się

w dniach 5-6 grudnia 2018 r. w godzinach 8:30 - 15:15, miejsce szkolenia: Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10, sala nr 211

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez firmę Zespół Ekspertów Manager z Krakowa, która została wyłoniona w drodze przetargu.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, przewidziana jest także przerwa kawowa i obiadowa.

 

Szkolenie będzie realizowane w ramach Zadanie 6 - Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni Programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

RODZAJ WSPARCIA

DATY I ADRESY

DODATKOWE INFORMACJE

ETAP REKRUTACJI

(informowanie o Programie SPR i kwalifikacja uczestników)

Biuro Programu SPR, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

 

IV kwartał 2018 roku

Proces rekrutacji:

 1. Informowanie kandydatów poprzez wewnętrzną sieć komputerową, biuletyn dla pracowników oraz stronę internetową.
 2. Informowanie kandydatów bezpośrednio poprzez dodatkowe spotkania informacyjne.
 3. Gromadzenie zgłoszeń kandydatów, kompletowanie dokumentacji, przeprowadzenie pretestów.
 4. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń na podstawie deklaracji uczestników i zgody przełożonych.

ETAP REALIZACJI

(przeprowadzenie szkolenia )

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków i/lub Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, 31-069 Kraków

w dniach 5-6 grudnia 2018 r. w godzinach 8:30 - 15:15, miejsce szkolenia: Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10, sala nr 211

 

Proces realizacji:

 1. Podniesienie kompetencji merytorycznych w zakresie prawa i procedur związanych z zamówieniami publicznymi.
 2. Monitorowanie jakości i przebiegu szkolenia.

 

 1. Motywowanie uczestników Programu SPR do uczestnictwa w prowadzonym szkoleniu.

ETAP WERYFIKACJI

(ocena efektywności)

w dniach 5-6 grudnia 2018 r. w godzinach 8:30 - 15:15, miejsce szkolenia: Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10, sala nr 211

 

Proces weryfikacji:

 1. ETAP I - Zakres – zdefiniowanie jakościowe kompetencji, która będzie poddana ocenie tj. przeprowadzenie pretestów oceniających wiedzę uczestników na temat zamówień publicznych.
 2. ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie efektów, które osiągną uczestnicy po zakończeniu udzielanego wsparcia.
 3. ETAP III - Ocena- przeprowadzenie rozmowy oceniającej oraz posttestów weryfikujących nabyte umiejętności i zdobyte informacje.
 4. ETAP IV – Porównanie- przeprowadzenie porównania pretestów z posttestami. 

Szkolenie pt. "Obsługa klienta w zakresie obsługi studenta i doktoranta. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w Uczelni wyższej"

 

dla kadry zarządzającej i administracyjnej odbędzie się

 

Grupa 1:  29 listopada 2018 r. w godzinach 8:30 - 15:15, miejsce szkolenia: Kraków, ul. Bernardyńska 3, Aula

Grupa 2: 7 grudnia 2018 r. w godzinach 8:30-15:15, miejsce miejsce szkolenia: Kraków, ul. Bernardyńska 3, sala 214

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez firmę Zespół Ekspertów Manager z Krakowa, która została wyłoniona w drodze przetargu.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, przewidziana jest także przerwa kawowa i obiadowa.

Program szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w ramach Zadanie 6 - Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni Programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

RODZAJ WSPARCIA

DATY I ADRESY

DODATKOWE INFORMACJE

ETAP REKRUTACJI

(informowanie o Programie SPR i kwalifikacja uczestników)

Biuro Programu SPR, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

 

IV kwartał 2018 roku

Proces rekrutacji:

 1. Informowanie kandydatów poprzez wewnętrzną sieć komputerową, biuletyn dla pracowników oraz stronę internetową.
 2. Informowanie kandydatów bezpośrednio poprzez dodatkowe spotkania informacyjne.
 3. Gromadzenie zgłoszeń kandydatów, kompletowanie dokumentacji, przeprowadzenie pretestów.
 4. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń na podstawie deklaracji uczestników i zgody przełożonych.

ETAP REALIZACJI

(przeprowadzenie szkolenia )

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków i/lub Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, 31-069 Kraków

 

Grupa 1:  29 listopada 2018 r. w godzinach 8:30 - 15:15, miejsce szkolenia: Kraków, ul. Bernardyńska 3, Aula

Grupa 2: 7 grudnia 2018 r. w godzinach 8:30-15:15, miejsce miejsce szkolenia: Kraków, ul. Bernardyńska 3, sala 214

 

Proces realizacji:

 1. Podniesienie kompetencji interpersonalnych i umiejętności miękkich kadry administracyjnej.
 2. Podniesienie kompetencji z zakresu kontaktu z klientem i obsługi klienta.
 3. Monitorowanie jakości i przebiegu szkolenia.
 4. Motywowanie uczestników Programu SPR do uczestnictwa w prowadzonym szkoleniu.

ETAP WERYFIKACJI

(ocena efektywności)

Grupa 1:  29 listopada 2018 r. w godzinach 8:30 - 15:15, miejsce szkolenia: Kraków, ul. Bernardyńska 3, Aula

Grupa 2: 7 grudnia 2018 r. w godzinach 8:30-15:15, miejsce miejsce szkolenia: Kraków, ul. Bernardyńska 3, sala 214

 

 

Proces weryfikacji:

 1. ETAP I - Zakres – zdefiniowanie jakościowe kompetencji, która będzie poddana ocenie tj. przeprowadzenie pretestów oceniających umiejętności związane z obsługą klienta w administracji.
 2. ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie efektów uczenia, które osiągną uczestnicy po zakończeniu udzielanego wsparcia.
 3. ETAP III - Ocena- przeprowadzenie rozmowy oceniającej oraz posttestów weryfikujących nabyte umiejętności w zakresie obsługi klienta.
 4. ETAP IV – Porównanie- przeprowadzenie porównania pretestów z posttestami.SZKOLENIE Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ – MODUŁ PODSTAWOWY

oferowane w ramach Programu

pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00

odbędzie się  10.12.2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 14:45

Miejsce szkolenia:  ul. Franciszkańska 1, sala komputerowa

 

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

 

RODZAJ WSPARCIA

DATY I ADRESY

DODATKOWE INFORMACJE

ETAP REKRUTACJI

(informowanie o Programie SPR i kwalifikacja uczestników)

Biuro Programu SPR, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

 

IV kwartał 2018 roku

Proces rekrutacji:

 1. Informowanie kandydatów poprzez wewnętrzną sieć komputerową, biuletyn dla pracowników oraz stronę internetową.
 2. Informowanie kandydatów bezpośrednio poprzez dodatkowe spotkania informacyjne.
 3. Gromadzenie zgłoszeń kandydatów, kompletowanie dokumentacji, przeprowadzenie pretestów.
 4. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń na podstawie deklaracji uczestników i zgody przełożonych.

ETAP REALIZACJI

(przeprowadzenie szkolenia )

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, 31-069 Kraków

 

10.12.2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 14:45

 

Proces realizacji:

 1. Podniesienie kompetencji merytorycznych kadry administracyjnej.
 2. Podniesienie kompetencji z zakresu grafiki komputerowej.
 3. Monitorowanie jakości i przebiegu szkolenia.
 4. Motywowanie uczestników Programu SPR do uczestnictwa w prowadzonym szkoleniu.

 

 

ETAP WERYFIKACJI

(ocena efektywności)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, 31-069 Kraków

 

 

Proces weryfikacji:

 1. ETAP I - Zakres – zdefiniowanie jakościowe kompetencji, która będzie poddana ocenie tj. przeprowadzenie pretestów oceniających umiejętności graficzne kandydatów
 2. ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie efektów uczenia, które osiągną uczestnicy po zakończeniu udzielanego wsparcia.
 3. ETAP III - Ocena- przeprowadzenie rozmowy oceniającej oraz posttestów weryfikujących nabyte umiejętności graficzne.
 4. ETAP IV – Porównanie- przeprowadzenie porównania pretestów z posttestami i ocena satysfakcji uczestników.

 

 

 

Osoba do kontaktu: Beata Wylaź, tel.: 519 - 323 - 348, e-mail: spr@upjp2.edu.pl 

Szanowni Państwo!

Rusza ostatni nabór uczestników na szkolenia językowe dla kadry zarządzającej i administracyjnej realizowane w ramach projektu „Skonsolidowany Program Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w grupowym kursie języka angielskiego na poziomie B1/B2 prowadzonym przez native speakera.

Kurs odbywać się będzie w okresie od listopada do grudnia 2018 roku z możliwością kontynuacji w roku 2019.

Zajęcia prowadzone będą w blokach dwugodzinnych (2x45minut) we wtorki i czwartki po godz. 15:00 w budynku UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3 lub Franciszkańskiej 1.

Dokładny termin i miejsce rozpoczęcia kursu zostaną udostępnione na stronie internetowej SPR UPJPII nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

 

Zapisy na kurs odbywają się drogą mailową: spr@upjp2.edu.pl bądź osobiście w Biurze Programu SPR UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3, pokój 213. Termin składania zgłoszeń mija 16.11.2018 r.

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Programu:

Centrum Naukowo – Badawcze i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-002 Kraków

Beata Wylaź

tel. +48 519-323-348

 

Pracownicy kadry zarządzającej i administracyjnej wyrażający chęć uczestnictwa w kursie powinni zapoznać się z regulaminem kursów/szkoleń dla administracji i kadry zarządzającej.

Pracownicy administracji, którzy chcą wziąć udział w kursie, powinni otrzymać zgodę przełożonego na uczestnictwo (załącznik nr 1 do regulaminu), a także deklarację uczestnika programu (załącznik 2 i 3 do regulaminu).

 

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

 

RODZAJ WSPARCIA

DATY I ADRESY

DODATKOWE INFORMACJE

ETAP REKRUTACJI

(informowanie o Programie SPR i kwalifikacja uczestników)

Biuro Programu SPR, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

 

IV kwartał 2018 roku

Proces rekrutacji:

 1. Informowanie kandydatów poprzez wewnętrzną sieć komputerową, biuletyn dla pracowników oraz stronę internetową.
 2. Informowanie kandydatów bezpośrednio poprzez dodatkowe spotkania informacyjne.
 3. Gromadzenie zgłoszeń kandydatów, kompletowanie dokumentacji, przeprowadzenie pretestów.
 4. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń na podstawie deklaracji uczestników i zgody przełożonych.

ETAP REALIZACJI

(przeprowadzenie kursu językowego dla kadry zarządzającej i administracyjnej)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

 

Daty i godziny spotkań:

poniedziałek 14:00 - 15:30, sala 208
-11.12.2018 r. (wyjątkowo wtorek)
- 17.12.2018 r.

czwartek 14:00 - 15:30, sala 208
- 13.12.2018 r.
- 20.12.2018 r.

Proces realizacji:

 1. Podniesienie kompetencji językowych kadry administracyjnej- w związku z obsługą projektów międzynarodowych oraz studentów obcojęzycznych - poprzez udział wkursie językowym na poziomie B1/B2 prowadzonym przez native speakera.
 2. Rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o dostosowaną do uczestników metodykę i tematykę spotkań.
 3. Monitorowanie jakości i przebiegu kursu językowego oraz poziomu satysfakcji jego uczestników.
 4. Motywowanie uczestników Programu SPR do uczestnictwa w prowadzonych zajęciach.

ETAP WERYFIKACJI

(ocena efektywności)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków i/lub Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, 31-069 Kraków

 

 

Proces weryfikacji:

 1. ETAP I - Zakres – zdefiniowanie jakościowe kompetencji, która będzie poddana ocenie tj. przeprowadzenie pretestów oceniających umiejętność płynnej komunikacji w języku obcym w związku z obsługą projektów międzynarodowych i studentów obcojęzycznych.
 2. ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie efektów uczenia, które osiągną uczestnicy po zakończeniu udzielanego wsparcia.
 3. ETAP III - Ocena- przeprowadzenie rozmowy oceniającej oraz posttestów weryfikujących opanowanie kompetencji językowych umożliwiających płynną komunikację w sytuacjach zawodowych.
 4. ETAP IV – Porównanie- przeprowadzenie porównania pretestów z posttestami, weryfikacja nabytych kompetencji językowych i ocena satysfakcji uczestników.

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Skonsolidowany Program Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”, z przyjemnością informuję, iż w ramach w/w projektu przewidziano szkolenia dla kadry administracyjnej i kierowniczej.

W ramach szkoleń przewidziano m.in. udział pracowników administracji Uniwersytetu Papieskiego w szkoleniach z zakresu:

Nr

Tytuł

Czas trwania

Termin realizacji / Liczba uczestników

1.

Obsługa klienta w zakresie obsługi studenta i doktoranta. . Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni wyższej"

8 h

 

2018

IV kw.

2 grupy :

I -  15 osób

II - 30 osób

2.

Podstawy prawa administracyjnego - stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich"

 

16 h

 

2018

IV kw.

2 grupy:

 I grupa 15 osób

 II grupa 10 osób

3.

Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych

16 h

 

2018

IV kw.

4.

Finanse publiczne. Podstawy rachunkowości. Budżetowanie i kontroling

16 h

 

2019

II kw.

15 osób

5.

"Prawo pracy. Pensum. Umowy cywilno-prawne"

16 h

 

2019

II kw.

2 grupy :

 I grupa 10 osób

 II grupa 10 osób

20  osób

6.

Nowoczesne narzędzia ITC w marketingu i promocji uczelni"

8 h

 

2019

I kw.

12 osób

7.

Bazy danych naukowych

8 h

 

2019

I kw.

 

8 osób

8.

Prawo autorskie na uczelni wyższej"

8 h

 

2019

IV kw.

2 grupy:

 I grupa 10 osób

 II grupa 10 osób

20 osób

9.

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych

8 h

 

2019

I kw.

2 grupy:

 I grupa 10 osób

 II grupa 10 osób

20 osób

10.

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni

8 h

 

2019

I kw.

6 osób

11.

Sprawozdawczość w systemie POL-on oraz zmiana zakresu danych (z uwzględnieniem PBN)"

8 h

 

2019

I kw.

15 osób

12.

Trening kontroli stresu i reagowania w trudnych sytuacjach

8 h

 

2019

I kw.

15 osób

13.

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy

8 h

 

2019

II kw.

2 grupy:

 I grupa - 10 osób

 II grupa - 10 osób

 

14.

"Rozliczenie i realizacja projektów unijnych dofinansowanych z EFS 2014-2020 z wykorzystaniem SL2014"

 

16 h

 

2019

I kw.

8 osób

15.

Tworzenie studiów o profilu praktycznym i ogólnoakademickim wg. nowych przepisów"

8 h

 

2019

II kw.

12 osób

16.

MS Excel formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe

16 h

 

2019

I kw.

2 grupy:

I grupa 10 osób

II grupa 10 osób

20 osób

17.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa baz danych i ochrony danych

16 h

 

2019

II kw.

2 grupy:

I grupa 10 osób

II grupa 10 osób

 

20 osób

18.

"Efektywność zawodowa i zarządzanie czasem

8 h

 

2019

IV kw.

15 osób

19.

Szkolenia z grafiki komputerowej - moduł

podstawowy i zaawansowany

18 h

 

2018

IV kw.

10 osób

 

2019

I kw.

10 osób

 

 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST DLA PRACOWNIKÓW BEZPŁATNY!

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020